کتابخانه بیمارستان 5 آذر- اخبار کتابخانه
نمایشگاه بین المللی کتاب 1401 سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/17 | 
نمایشگاه کتاب از تاریخ ۲۱ تا ۳۱ اردیبهشت  به دو صورت فیزیکی و مجازی برگزار می شود.
  • سقف یارانه اعتباری خرید کتاب برای دانشجویان وطلاب  ۳۵۰ هزار تومان است که از این مبلغ  ۲۰۰ هزار تومان آورده دانشجویان وطلاب است و  ۱۵۰ هزار تومان سهم معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با مشارکت بانک صادرات ایران است.
  • سقف یارانه اعتباری خرید کتاب برای اعضای هیئت علمی ۶۰۰ هزار تومان است که از این مبلغ  ۳۰۰ هزار تومان آورده عضو هیئت علمی و  ۳۰۰ هزار تومان سهم معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت بانک صادرات ایران است.
  • برای ثبت نام یارانه خرید کتاب به سایت زیر مراجعه فرمایید.
https://bon.tibf.ir/
 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه بیمارستان 5 آذر:
http://goums.ac.ir/find-172.17589.59515.fa.html
برگشت به اصل مطلب