کتابخانه بیمارستان 5 آذر- اخبار کتابخانه
تعطیلی کتابخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/24 | 
با توجه به شیوع بیماری کرونا و باهدف پیشگیری از شیوع آن سالن مطالعه کتابخانه تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد. 
تاریخ آغاز به کار مجدد سالن مطالعه از طریق همین سایت به اطلاع اعضا محترم خواهد رسید.
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه بیمارستان 5 آذر:
http://goums.ac.ir/find.php?item=172.17589.51057.fa
برگشت به اصل مطلب