کتابخانه بیمارستان 5 آذر- اخبار کتابخانه
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/3 | 

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب  4 اردیبهشت تا 14 اردیبهشت 1398 در تهران برگزار گردید. تعداد 43 نسخه کتاب لاتین و تعداد 60 نسخه کتاب فارسی از این نمایشگاه جهت کتابخانه بیمارستان 5 آذر خریداری گردید.

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه بیمارستان 5 آذر:
http://goums.ac.ir/find.php?item=172.17589.45584.fa
برگشت به اصل مطلب