کتابخانه بیمارستان 5 آذر- اخبار کتابخانه
غیر فعال شدن کاربران کتابخانه در صورت نداشتن عکس عضویت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/15 | 
به اطلاع تمامی کاربران کتابخانه اعم از اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و پرسنل مرکز می رساند با توجه به آیین نامه کتابخانه ی مرکزی دانشگاه جهت غیر فعال نمودن کاربرانی که عکس عضویت خود را بارگذاری نکرده اند، خواهشمند است در اسرع وقت عکس خود را در صفحه ی شخصی آپلود نمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه بیمارستان 5 آذر:
http://goums.ac.ir/find-172.17589.68652.fa.html
برگشت به اصل مطلب